Thailand Best Wedding Photographer, since 2009. We love to shooting wedding photo. ช่างภาพ ตากล้อง งานแต่ง ถ่ายภาพงานแต่งงาน ให้บริการถ่ายภาพงานแต่งงาน ด้วยประสบการณ์ถ่ายภาพงานแต่ง 10 ปี

@KoroStudio

Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram
  •  Posts tagged "S31 Sukhumvit Hotel"

งานเลี้ยงฉลองแต่งงานที่โรงแรมเอส 31 - S31 Sukhumvit Hotel Wedding Reception ด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเองของบ่าวสาว ช่วยสร้างบรรยากาศในงานให้เต็มไปด้วยความสุข และทำให้เราได้ภาพงานแต่งงานที่แสนประทับใจ