Thailand Best Wedding Photographer, since 2009. We love to shooting wedding photo. ช่างภาพ ตากล้อง งานแต่ง ถ่ายภาพงานแต่งงาน ให้บริการถ่ายภาพงานแต่งงาน ด้วยประสบการณ์ถ่ายภาพงานแต่ง 10 ปี

@KoroStudio

Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Posts tagged "หอประชุมกองทัพเรือ"

เป็นอีกครั้งทีเ่ราได้กลับมาถ่ายงานแต่งที่หอประชุมกองทัพเรือ งานวันนี้เป็นงานเลี้ยงฉลองเย็นของคุณกิ้ม และคุณป้อ ที่เราได้ถ่ายงานพิธีเช้าไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้า พอได้กลับมาถ่ายงานเย็น ให้ความรู้สึกเหมือนเราได้กลับมาเจอเพื่อนเจอคุณแม่ เจอคุณพ่อ อีกครั้งนึง