Thailand Best Wedding Photographer, since 2009. We love to shooting wedding photo. ช่างภาพ ตากล้อง งานแต่ง ถ่ายภาพงานแต่งงาน ให้บริการถ่ายภาพงานแต่งงาน ด้วยประสบการณ์ถ่ายภาพงานแต่ง 10 ปี

@KoroStudio

Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram
  •    •  December

Berjaya Times Square Hotel, Malaysia Overseas Wedding Reception Eugine and Ginny at Kuala Lumpur, Malaysia Location Berjaya, Times square, Kuala Lumpur, Malaysia Overseas Wedding Malaysia in October 2015. It's very exciting to shooting wedding overseas. We're very happy and enjoy in wedding. This is a photo of Eugine and Ginny Wedding Reception in Evening. This is Chinese tradition wedding reception. They have 3 wedding dress. And some

หลังจากที่เราได้ไปถ่ายภาพงานแต่งงานพิธีไทยจีนให้กับพี่อ้อม และพี่บิ๊กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งงานมงคลสมรสในช่วงเย็นนี้ก็จัดที่เดิมที่ โรงแรมท็อปแลนด์ (Topland Hotel) ซึ่งเป็นโรงแรมยอดนิยมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ทีมงานขึ้นไปเก็บภาพแต่งตัวเจ้าบ่าว เจ้าสาวที่ห้องแต่งตัว และแบ่งทีมงานช่างภาพอีกคนลงมาเก็บบรรยากาศภายในงาน งานในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และน่ารัก ด้วยความเป็นกันเองของแขก และบ่าวสาว เราจึงได้ภาพสนุกสนาน น่ารักมากมายเลยทีเดียว

เป็นเรื่องบังเอิญมากๆ สำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสไปถ่ายภาพงานแต่งให้กับพี่อ้อม และพี่บิ๊ก ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยของเรา และงานแต่งวันนี้เราไปถ่ายกันไกลถึง โรงแรม ท็อปแลนด์ | Topland Hotel ที่จังหวัดพิษณุโลกกันเลยทีเดียว งานในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย และสนุกสนาน พร้อมกับแทรกสอดด้วยพิธีจีนที่ดีงาม

The Last Function in wedding of Fiona and Qasim at Conrad Koh Samui Hotel is Wedding Reception Dinner and After Party. The wedding is in Indian Wedding theme Some guy wear suits or Indian Dress. Bride and Groom are in Indian Wedding Clothing. Fiona she is very beautiful Chinese Girl in Indian Wedding Clothing.

Chinese Wedding Tea Ceremony at Conrad Koh Samui 5 Star Luxury Hotel | Fiona + Qasim Location : Conrad Koh Samui 5 Star Luxury Hotel After Wedding Ring Ceremony, Fiona and Qasim had Chinese Wedding Tea Ceremony for their parents. This wedding be in a room of Bride in Bride house’s Bride and groom are in Chinese Cloth. This wedding is for Bride and Groom

Ayu and Yao are lovely couple from Indonesia and they would like to shooting pre-wedding in Thailand. They have decide to shooting photo at Chocolate Ville for main place. We’ve shoot a photo at Chocolate Vile from 8AM - 2PM and then we go to RAMA XIII Bridge for sunset location of Bangkok. I’m very enjoy with Ayu and Yao. I think you will love