งานแต่งงานฉลองมงคลสมรส คุณอ้อม และคุณบิ๊ก โรงแรมท็อปแลนด์ | Topland Hotel Wedding Reception Phitsanulok

หลังจากที่เราได้ไปถ่ายภาพงานแต่งงานพิธีไทยจีนให้กับพี่อ้อม และพี่บิ๊กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งงานมงคลสมรสในช่วงเย็นนี้ก็จัดที่เดิมที่ โรงแรมท็อปแลนด์ (Topland Hotel) ซึ่งเป็นโรงแรมยอดนิยมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ทีมงานขึ้นไปเก็บภาพแต่งตัวเจ้าบ่าว เจ้าสาวที่ห้องแต่งตัว และแบ่งทีมงานช่างภาพอีกคนลงมาเก็บบรรยากาศภายในงาน งานในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และน่ารัก ด้วยความเป็นกันเองของแขก และบ่าวสาว เราจึงได้ภาพสนุกสนาน น่ารักมากมายเลยทีเดียว

งานแต่งงานฉลองมงคลสมรส คุณอ้อม และคุณบิ๊ก โรงแรมท็อปแลนด์ | Topland Hotel Wedding Reception

Wedding Venue : โรงแรมท็อปแลนด์ | Topland Hotel Wedding Ceremony

หลังจากที่เราได้ไปถ่ายภาพงานแต่งงานพิธีไทยจีนให้กับพี่อ้อม และพี่บิ๊กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งงานมงคลสมรสในช่วงเย็นนี้ก็จัดที่เดิมที่ โรงแรมท็อปแลนด์ (Topland Hotel) ซึ่งเป็นโรงแรมยอดนิยมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ทีมงานขึ้นไปเก็บภาพแต่งตัวเจ้าบ่าว เจ้าสาวที่ห้องแต่งตัว และแบ่งทีมงานช่างภาพอีกคนลงมาเก็บบรรยากาศภายในงาน งานในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และน่ารัก ด้วยความเป็นกันเองของแขก และบ่าวสาว เราจึงได้ภาพสนุกสนาน น่ารักมากมายเลยทีเดียว

ขอบคุณพี่อ้อม และพี่บิ๊กมากๆครับ และขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทั้งสองด้วยครับ

Contact Photographer
Tel : +66-89-016-2424
LINE : @korostudio
contact@korostudio.com
www.korostudio.com
http://instagram.com/korostudio
www.facebook.com/korostudiothailand

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio

Photo by Koro Studio | www.korostudio.com | #korostudio